چگونه اعداد را در لاراول فرمت بندی کنیم ؟

چگونه اعداد مانند قیمت کالاها را در لاراول فرمت بندی کنیم ؟


گاهی اوقات لازم است که اعداد ، مانند قیمت کالاها را برای اینکه بهتر خوانده شوند فرمت بندی کنیم . لاراول این امکان را برای ما بسیار آسان کرده است .

برای شکل دهی به اعداد و فرمت بندی آن ها در لاراول ، میتوانید از کد زیر استفاده نمایید : 


$foo = 1200

{{ number_format($foo) }} 

// 1,200